Biznes franczyzowy od strony franczyzodawcy – jak to wygląda?

biznes franczyzowy od strony franczyzodawcy

Sieci franczyzowe w coraz liczniejszych przypadkach muszą zabiegać o franczyzodawców, mimo że doskonale odnajdują się polskim rynku, który składa się z dużej liczby mikro i małych przedsiębiorstw, stanowiących potencjalnych franczyzobiorców. Na Zachodzie rynek został zdominowany przez sieci handlowe, sytuacja w Polsce staje się coraz bardziej podobna. Franczyzodawcy po opanowaniu największych polskich miast, szukają szansy na rozwój w małych miastach.

Należy zwrócić uwagę na franczyzowe sukcesy polskich firm. Rodzimy rynek został nasycony przez sieci posiadające swoje sklepy czy placówki gastronomiczne w polskich miastach i miasteczkach. W tej sytuacji coraz chętniej realizują one strategię międzynarodowej ekspansji. Do 2010 roku obecny był trend rozszerzania działalności na rynki Europy Wschodniej, polskie sieciówki pojawiały się na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji. W 2013 roku nastąpiła zmiana tej tendencji, właściciele polskich przedsiębiorstw otworzyli się na zachodnie kraje. Udział firm działających w systemie franczyzy, zarówno jako biorców i dawców, rośne, zbliżając się do wyników Francji czy Niemiec.

Franczyza stanowi rozwiązanie dla firm zdecydowanych pozyskiwać klientów w innych krajach i oferować im swoje sprawdzone usługi lub towary. Jest doskonałą możliwością ekspansji na nowe rynki zbytu. Zdobywanie wcześniej niedostępnych kanałów dystrybucji bez konieczności inwestowania własnego kapitału, przy jednoczesnym zysku dzięki pobieraniu opłat franczyzowych jest kuszącą opcją. Franczyzobiorca realizuje pomysły biznesowe dawcy, sam ponosząc największe ryzyko. W przypadku nieefektywnej działalności to ten podmiot przestaje istnieć, natomiast właściciel marki, w dalszym ciągu może się rozwijać. Franczyzodawca, ponosząc niewielkie nakłady, może poznać nowe rynki, promować na nich swój produkt, budować przywiązanie do marki i utrwalać swoją pozycję.

Negatywne strony bycia franczyzodawcą

Zachęcająco wyglądający system ma niestety swoje minusy. Właściciel sieci może kontrolować podlegające mu podmioty, ale mimo wszystko system franczyzowy wymaga z jego strony znacznego zaufania do franczyzobiorców. Nieodpowiednie wykorzystanie wizerunku marki prawdopodobnie odbije się na jej ogólnej pozycji. Podmioty, które produkują i sprzedają produkty gorszej jakości niż oczekiwana przez dawcę know-how, prowadzą do powstania niezbyt pozytywnej opinii o całej sieci. Tak samo franczyzobiorcy poprzez obsługę klienta, niezgodną z przyjętymi standardami, mogą przyczyniać się do porażek firmy.

Istnieje też pewne ryzyko, że tajemnice handlowe firmy, know-how, wiedza technologiczna nie będą właściwie chronione i zostaną wykorzystane przez niepowołane osoby. Oczywiście jest to ograniczone umową, dlatego możliwość wystąpienia tego rodzaju sytuacji jest stosunkowo niewielka. Dla franczyzodawcy wadą systemu jest też to, że współpracujący podmiot, który nie przedłuży z nim umowy, nie jest w stanie oddać wszystkiego, co zostało mu udostępnione i posiada już wiedzę potrzebną do prowadzenia tego rodzaju przedsiębiorstwa, dlatego może stać się główną konkurencją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *